Vážené klientky, vítejte na stránkách naší ordinace

Oznámení

Vážené klientky,
ve dnech od 25.01. - do 27.01.2023 neordinujeme - Dovolená

Zastupující lékařka MUDr. Kulhánková - 544 227 678
Objednávat se na prevence a vyšetření lze ve dnech od 25. 01. 2023 do 27. 01. 2023 v časech 8:00 - 14:00

Akutní stavy řešte na gynekologickém odd. Nemocnice Vyškov
Kontakt: 517 315 322
Prosíme Vás o zvážení, zda je Váš stav opravdu natolik závažný, aby jste nezatěžovaly zdravotníky v nemocnici zbytečně.

MUDr. Riegl