O nás

MUDr. Jiří Riegl

Dosavadní praxe:

1994-2008 Zástupce primáře gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Vyškov.

1988-1994 Sekundární lékař gynekologicko-porodnického oddělelní nemocnice Vyškov.

1986-1988 Sekundární lékař chirugického oddělení nemocnice Vyškov.

1983-1985 LF Všeobecného lékařství UJEP Brno

1978-1983 LF Stomatologie, promoce- LF UJEP Brno

Licence:

Člen endoskopické, ultrasonografické, urogynekologické, mamologické a kolkoskopické sekce. Primář pro Gynekologii a porodnictví. Lektor lékařské praxe.


Bc. Gorana Rieglová

Vzdělání

2012 Bakalářské studium obor Zdravotně sociální se zaměřením na vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci

2008 Profesionální péče, ošetřovatelský proces a ošetřovatelské diagnózy Mistelbach v Rakousku

2007 Goethe-Zertifikat Deutsch

1994 Ošetřovatelský proces a diagnózy Stokerau v Rakousku

1993 Nostrifikace – diplomovaná zdravotní sestra, Mistelbach v Rakousku

1989- 1990 ARIP Anesteziologicko- resuscitační a intenzivní péče, postgraduální studium Vzdělávací institut v Brně

1981- 1985 studium na SZŠ s maturitou, obor Všeobecná sestra Znojmo

Praxe

2009 Gynekologická ambulance Vyškov

2007 - 2008 Pflegeheim Mistelbach Rakousko

2000 - 2007 Privátní rehabilitační klinika Bad Pirawarth Rakousko

1993 - 1999 Interní oddělení s jednotkou intenzivní péče Klosterneuburg Rakousko

1991 - 1993 souběžně s vedením dialyzační jednotky na odd. ARO

1985 - 1993 Anesteziologicko- resuscitační oddělení Úrazová nemocnice Brno


Petra Šlampová

Vzdělání:

1996 maturita SZŠ Vyškov

Praxe:

2013-dosud - ORL odd. Nemocnice Vyškov - všeobecná sestra

2011-2013 - ORL operační sál Nemocnice Vyškov - instrumentářka

2002-2011 - ORL odd. Nemocnice Vyškov - všeobecná sestra

od roku 2002 - souběžná praxe v ambulantním sektoru